Biografía

É profesora axudante doutora do Departamento de Ciencia Política e Socioloxía da USC. No marco de sendas becas competitivas, durante as etapas pre e postdoutoral foi investigadora visitante da University of Edinburgh, Vrije Universiteit Brussel e Washington State University. O seu ámbito principal de investigación fai referencia ao xénero e a política, con especial atención á implementación de políticas de igualdade, o estudo da distribución territorial do poder dende a perspectiva de xénero e á análise do movemento feminista.
É autora de máis de 22 artigos en publicacións indexadas e de 8 capítulos en obras colectivas. Os seus traballos máis recentes apareceron en Gender & Politics, Politics and Governance, European Journal of Women's Studies, Social Politics e European Political Science e en libros como Handbook on Gender, Diversity and Federalism editado por Jill Vickers, Joan Grace e Cheryl Collier (Edward Elgar Publishing, 2020). É autora da monografía El mainstreaming de género en España. Hacia un compromiso transversal con la igualdad (Tirant lo Blanch, 2015) e co-editora de Ciencia Política con Perspectiva de Género (Akal, 2014).

Publicacións

ID da publicación Nº de páxinas Título Autor/a ISBN Tipo de publicación Ano Referencia bibliográfica Idioma
2010 A introdução da interseccionalidade em Portugal: repensar as políticas de igualdade(s) Artigo 2010 Alba Alonso (2010), “A introdução da interseccionalidade em Portugal: repensar as políticas de igualdade(s)”, Revista Crítica de Ciências Sociais, nº90, 25-43
Ciencia Política con perspectiva de género 2014 Marta Lois and Alba Alonso (eds.) (2014), Ciencia Política con perspectiva de género, Madrid: Akal
Crisis económica y políticas de género en España Artigo 2016 Alba Alonso and Natalia Paleo (2016) “Crisis económica y políticas de género en España”, in Alba Nogueira et al. (eds.), Crisis, derechos sociales e igualdad, Valencia: Tirant lo Blanch
Democratizing intersectionality? Participatory structures and equality policies in Portugal Artigo 2017 Alba Alonso and Catarina Arnaut (2017), “Democratizing intersectionality? Participatory structures and equality policies in Portugal”, Revista de Investigaciones Feministas
El impacto de la distribución territorial del poder en las políticas de igualdad en España Artigo 2015 Alba Alonso and Tània Verge (2015) “El impacto de la distribución territorial del poder en las políticas de igualdad en España”, Revista Española de Ciencia Política, 39, 239-261, special issue ‘Género y poder’ edited by Mariam Bascuñan and Silvia López
El mainstreaming de género en España Libro 2015 Alba Alonso (2015), El mainstreaming de género en España, Valencia: Tirant lo Blanc
El mainstreaming de género en las políticas científicas: ¿hacia una alianza multinivel? Artigo 2010 Alba Alonso (2010), “El mainstreaming de género en las políticas científicas: ¿hacia una alianza multinivel?” Revista de Estudios Regionales, nº89, 118-139
Es solo una cuestión de austeridad? Crisis económica y políticas de género en España Artigo 2014 Natalia Paleo and Alba Alonso (2014) , “Es solo una cuestión de austeridad? Crisis económica y políticas de género en España”, Revista de Investigaciones Feministas, 5, 36-68, special issue ‘Public politices in times of crisis’ edited by María Bustelo, Eva Alfama and Julia Espinosa
Gender equality and dedemocratization processes: The case of Spain Artigo 2018 Alba Alonso and Emanuela Lombardo (2018), "Gender equality and dedemocratization processes: The case of Spain", Politics and Governance, Special Issue 'Understanding the trouble with the feminist project in contemporary Europe' dir. Mieke Verloo and David Paternotte, 14 (2018), 460–482
La influencia de las políticas públicas de igualdad en la toma de decisiones: un análisis de los informes de impacto de género Artigo 2010 Alba Alonso; Isabel Diz and Marta Lois (2010), “La influencia de las políticas públicas de igualdad en la toma de decisiones: un análisis de los informes de impacto de género”, Revista Española de Ciencia Política, num. 24, 107-136
Políticas de igualdad de género en España. Retrocesos y resistencias en tiempos de austeridad Artigo 2015 Alba Alonso (2015) “Políticas de igualdad de género en España. Retrocesos y resistencias en tiempos de austeridad”, Ex-Aequo- Journal of the Portuguese Women’s Studies Association, 32, 33-48, special issue ‘Austeridade e Benestar e Regimes de Sexo/Género edited by Virginia Ferreira and Rosa Monteiro
Políticas de salud sexual y reproductiva en España: Contra-movimientos y marcos interpretativos en conflicto Artigo 2017 Alba Alonso and Natalia Paleo (2017), Políticas de salud sexual y reproductiva en España: Contra-movimientos y marcos interpretativos en conflicto, Revista Española de Sociología, 26 (3 Supl.), 59-76