Biografía

Beltrán Puentes Cociña é investigador predoutoral en Dereito Administrativo na Universidade de Santiago de Compostela, área na que tamén imparte docencia como profesor interino de substitución. As liñas de investigación nas que se encadra a súa tese doutoral son o Dereito ambiental e os aspectos xurídicos da estratexia europea de economía circular. Nos últimos anos publicou varios capítulos de libro e artigos de revista, ademais de ter presentado os resultados da súa investigación en congresos e foros especializados. Desde o ano 2018 colabora co Observatorio de Políticas Ambientais (OPAM) e a Revista Catalana de Dret Ambiental (RCDA) a través da publicación de crónicas periódicas sobre o Dereito e as políticas ambientais de Galicia. Tamén colabora co European Environmental Law Forum (EELF) desde o ano 2020. Participou en varios proxectos de investigación estatais, autonómicos e europeos. Entre estes últimos, formou parte do equipo investigador de dous proxectos do programa da UE Horizonte 2020: “Transition from linear 2 circular: Policy and Innovation (R2π)” e “Recovery and utilization of nutrients 4 low impact fertilizer (Run4Life)”. Realizou estadías de investigación con especialistas do Dereito europeo no Utrecth Centre for Water, Oceans & Sustainability Law (UCWOSL) da Utrecht University, na Université de Saint-Louis (Bruxelas) e na European Commission Library and e-Resources Centre (Bruxelas). Xunto con Andrei Quintiá Pastrana, organizou o seminario de investigación sobre Números, tecnoloxía e Dereito (Santiago de Compostela, 2019) e dirixiu a obra colectiva El derecho ante la transformación digital. Oportunidades, riesgos y garantías (editorial Atelier, 2019).

Publicacións

Nada Encontrado

Non hai resultados que amosar. Proba con outra búsqueda.