Biografía

Profesor titular do Departamento de Economía Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela con docencia principal asignada nas facultades de Dereito, Ciencias Políticas e da Administración e Criminoloxía.
Tamén impartiu docencia esporádica na Escola Universitaria de Relacións Laborais, Facultade de Ciencias Económicas e Facultade de Filoloxía. Dende a incorporación ao Departamento de Economía Aplicada centra a súa actividade investigadora nos seguintes campos:
• Elección Pública.
• Análise Económica do Dereito.
• Xestión cultural e Economía da Cultura.
Ademais de participar en actividades de divulgación e formación, e publicar libros, capítulos de libros e artigos en revistas de investigación, nestas materias o seu labor investigador acolle unha marcada visión aplicada á realidade, con vistas á transmisión de coñecemento entre a Universidade e a sociedade, en especial na busca e consolidación de mecanismos para implementar a aplicación práctica dos resultados da investigación no ámbito das institucións culturais.
Colabora no desenvolvemento de capital humano para o mantemento das institucións que desenvolven a súa actividade no conxunto da sociedade, tanto con carácter altruísta como a través de convenios e contratos entre distintas entidades e a USC, entre os que cabe destacar:
No 2007 contrato entre USC e Concello de Santiago de Compostela para a redacción dun informe económico para establecer o prezo público da utilización privativa do Teatro Principal de Compostela.
Nos exercicios 2018 e 2019 convenio entre AGADIC e USC para a elaboración de informes de impacto económico dos festivais de música integrados na marca Festgalicia.
No 2008 membro do equipo técnico redactor da Lei 4/2008, do 23 de maio, de creación da Axencia Galega das Industrias Culturais.
Dende 1993 colabora de forma continuada e altruísta coa Asociación Padroado do Museo do Pobo Galego, asociación cultural declarada de utilidade pública, dende 1999 forma parte do seu órgano de goberno e dende 2006 até a actualidade actualidade é o secretario desta Asociación.
Tamén desempeña dende 2006 o posto de secretario da Fundación Antonio Fraguas Fraguas.

Publicacións

Nada Encontrado

Non hai resultados que amosar. Proba con outra búsqueda.