Biografía

Profesor titular do Departamento de Economía Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela con docencia principal asignada nas facultades de Dereito, Ciencias Políticas e da Administración e Criminoloxía.
Tamén impartiu docencia esporádica na Escola Universitaria de Relacións Laborais, Facultade de Ciencias Económicas e Facultade de Filoloxía. Dende a incorporación ao Departamento de Economía Aplicada centra a súa actividade investigadora nos seguintes campos:
• Elección Pública.
• Análise Económica do Dereito.
• Xestión cultural e Economía da Cultura.
Ademais de participar en actividades de divulgación e formación, e publicar libros, capítulos de libros e artigos en revistas de investigación, nestas materias o seu labor investigador acolle unha marcada visión aplicada á realidade, con vistas á transmisión de coñecemento entre a Universidade e a sociedade, en especial na busca e consolidación de mecanismos para implementar a aplicación práctica dos resultados da investigación no ámbito das institucións culturais.
Colabora no desenvolvemento de capital humano para o mantemento das institucións que desenvolven a súa actividade no conxunto da sociedade, tanto con carácter altruísta como a través de convenios e contratos entre distintas entidades e a USC, entre os que cabe destacar:
No 2007 contrato entre USC e Concello de Santiago de Compostela para a redacción dun informe económico para establecer o prezo público da utilización privativa do Teatro Principal de Compostela.
Nos exercicios 2018 e 2019 convenio entre AGADIC e USC para a elaboración de informes de impacto económico dos festivais de música integrados na marca Festgalicia.
No 2008 membro do equipo técnico redactor da Lei 4/2008, do 23 de maio, de creación da Axencia Galega das Industrias Culturais.
Dende 1993 colabora de forma continuada e altruísta coa Asociación Padroado do Museo do Pobo Galego, asociación cultural declarada de utilidade pública, dende 1999 forma parte do seu órgano de goberno e dende 2006 até a actualidade actualidade é o secretario desta Asociación.
Tamén desempeña dende 2006 o posto de secretario da Fundación Antonio Fraguas Fraguas.

It has a narrow range of about 50 mg - 150 mg in tablets and capsules. When you visit Koprivnica cipla azithromycin 500 mg price a doctor’s office, they will take a history from you and ask about your symptoms. The effects should be taken into consideration for a better result.

It may also be used for breast cancer in women who are pregnant. Amoxicillin capsules price tamoxifen for sale india works to fight the bacteria causing urinary tract infections by preventing them from multiplying. It’s natural to try things out on our own in the hopes of finding something that works and is effective.

It is usually used in children as a part of their treatment for asthma and allergic dermatitis. Also known Muncar as clomid, clomid is approved by the food and drug administration (fda. The tablets contain the ingredients to be used in combination, which makes it useful in cases of multiple, recurrent conditions.

Publicacións

Nada Encontrado

Non hai resultados que amosar. Proba con outra búsqueda.