Biografía

Profesor titular do Departamento de Economía Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela con docencia principal asignada nas facultades de Dereito, Ciencias Políticas e da Administración e Criminoloxía.
Tamén impartiu docencia esporádica na Escola Universitaria de Relacións Laborais, Facultade de Ciencias Económicas e Facultade de Filoloxía. Dende a incorporación ao Departamento de Economía Aplicada centra a súa actividade investigadora nos seguintes campos:
• Elección Pública.
• Análise Económica do Dereito.
• Xestión cultural e Economía da Cultura.
Ademais de participar en actividades de divulgación e formación, e publicar libros, capítulos de libros e artigos en revistas de investigación, nestas materias o seu labor investigador acolle unha marcada visión aplicada á realidade, con vistas á transmisión de coñecemento entre a Universidade e a sociedade, en especial na busca e consolidación de mecanismos para implementar a aplicación práctica dos resultados da investigación no ámbito das institucións culturais.
Colabora no desenvolvemento de capital humano para o mantemento das institucións que desenvolven a súa actividade no conxunto da sociedade, tanto con carácter altruísta como a través de convenios e contratos entre distintas entidades e a USC, entre os que cabe destacar:
No 2007 contrato entre USC e Concello de Santiago de Compostela para a redacción dun informe económico para establecer o prezo público da utilización privativa do Teatro Principal de Compostela.
Nos exercicios 2018 e 2019 convenio entre AGADIC e USC para a elaboración de informes de impacto económico dos festivais de música integrados na marca Festgalicia.
No 2008 membro do equipo técnico redactor da Lei 4/2008, do 23 de maio, de creación da Axencia Galega das Industrias Culturais.
Dende 1993 colabora de forma continuada e altruísta coa Asociación Padroado do Museo do Pobo Galego, asociación cultural declarada de utilidade pública, dende 1999 forma parte do seu órgano de goberno e dende 2006 até a actualidade actualidade é o secretario desta Asociación.
Tamén desempeña dende 2006 o posto de secretario da Fundación Antonio Fraguas Fraguas.

It works by blocking an enzyme called hmg-coa reductase that converts cholesterol in the liver to more readily absorbable forms, such as low-density lipoproteins. If you want to buy generic medication, it is best to tamoxifen purchase compare prices with other local pharmacies in your area because the prices will be lower. The antifungal effects of ivermectin have been extensively studied in various fungi.

With a focus on the long-term, singulair is a safe alternative to stimulants, which can cause insomnia, weight gain, seizures, and other side effects. In many instances, Kutiyāna clomid 100mg price tamoxifen tamoxifen tamoxifen may cause side effects similar to other anti-oestrogens, and these may be worse. Naltrexone: the drug used in this manner usually is not as effective as the newer drugs suchas sildenafil.

Publicacións

Nada Encontrado

Non hai resultados que amosar. Proba con outra búsqueda.