Biografía

Licenciada en Socioloxía pola Universidade Complutense e Doutora en Ciencia Política pola Universidade de Santiago de Compostela. Na actualidade é contratada doutora na Facultade de Ciencias Políticas e Sociais da Universidade de Santiago de Compostela. Participou en varios proxectos de investigación financiados polo Plan Nacional de I+D e polo Programa Xeral de Investigacións da Xunta de Galicia. A través destes proxectos desenvolveu as súas liñas de investigación centradas en parlamentos, élites políticas e estudos de xénero. Conta con varias publicacións nestes ámbitos. En canto á xestión, foi coordinadora da Oficina de Igualdade de Xénero da USC durante dous anos.

Publicacións

ID da publicación Nº de páxinas Título Autor/a ISBN Tipo de publicación Ano Referencia bibliográfica Idioma
470 Crisis, derechos sociales e igualdad 78-84-9086-803-4 Libro 2015 Nogueira, L.; González, L.; Diz, I. (2015). Crisis, derechos sociales e igualdad. Tirant lo Blanch, ISBN 9788490868034, pags. 470 Castelán
La influencia de las políticas públicas de igualdad en la toma de decisiones: un análisis de los informes de impacto de género Artigo 2010 Alba Alonso; Isabel Diz and Marta Lois (2010), “La influencia de las políticas públicas de igualdad en la toma de decisiones: un análisis de los informes de impacto de género”, Revista Española de Ciencia Política, num. 24, 107-136
Sistema político español desde una perspectiva de género Artigo 2013 Paleo, N.; Diz, I. (2013). Sistema político español desde una perspectiva de género. En M. Lois y A. Alonso (Eds.), Manual de Ciencia Política con perspectiva de género. Akal, en prensa.