Congreso Internacional Vivenda e Vulnerabilidade no Canal Armela


O grupo de Investigación Armela, coa colaboración do Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades do Goberno de España e da Consellaría de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia organizou na Facultade de Ciencia Política da Universidade de Santiago de Compostela, ao longo dos días 3 e 4 de outubro de 2019, o Congreso Internacional sobre vulnerabilidade social, crise económica e dereito á vivenda. Podes ver de seguido todas as intervencións.

María Silvestre - O dereito á vivenda e o dereito á cidade: rompendo a dicotomía público-privado

María Xosé Agra - Vulnerabilidade e inxustiza estrutural

Ramon Maiz - Desigualdad y predistribución

Gabriele Vesti - Acceso á vivenda na época da "xentrificación" e da "turistificación"

José Zamorano - As competencias do Estado nas materias que inciden sobre a competencia autonómica de vivenda

Natalia Caicedo - A garantía do dereito á vivenda a través dos límites ao dereito de propiedade e a liberdade de empresa

Alejandra Boto - O novo concepto francés de "vivenda evolutiva": a involución da accesibilidade

Carmen Montesinos - Comentario da primeira sesión do Congreso

Judith Grifeu - As tensións no mercado do alugueiro e os mecanismos de contención

Alba Nogueira - Dereitos dos pobres, pobres dereitos

Isabel Diz, Alba Alonso e Natalia Paleo - A igualdade de xénero e o dereito á vivenda nas axendas urbanas en España

Alberto Franco - As políticas de vivenda como políticas climáticas. Planificación urbana e xustiza climática

Andrei Quintiá e Natalia Paleo - As políticas de vivenda en Galicia. Unha análise desde a gobernanza multinivel e os dereitos sociais

Francisco Sanjuan - A participación da cidadanía na planificación urbana local

Luís Blasco, representante de ADICAE

Luís Antonio Ogando - Conflito social polo dereito á vivenda e segregación urbana na ficción. . Análise de "Show me a hero"

Maria Caraza - Avances e obstáculos no acceso á vivenda protexida en Andalucía

Roberto Bustillo - Os conceptos xurídicos de “paisaxe” e “paisaxe urbana” e a súa proxección sobre os dereitos das persoas con discapacidade

Antonio Alejo - Derecho a la ciudad para las personas migrantes en una Ciudad Refugio: el caso de A Coruña