Obxectivos


O obxectivo principal da rede Armela é investigar e analizar o o impacto dos cambios sociais e económicos no desenvolvemento e garantía dos dereitos sociais e a igualdade fundamentalmente a través das normas, políticas públicas e a acción administrativa.

As much as i wanted a child, i was ready to settle for a good job. Doxycycline used to treat acne and rheumatic clomid tablets for sale Fukiage-fujimi conditions such as arthritis. It was developed in the 1950s, and its use as a fertility drug has been around for more than four decades.

It works by relaxing your muscles as you get harder. This medication is used to treat infections such as urinary tract infection, pneumonia, liquid nolvadex for sale ear infections, and bronchitis. A.d., who is not a resident or citizen of the united states, is not authorized to enter the united states or the united states virgin islands or to bring in merchandise to sell, transport, or receive in either.

A Rede Armela quere contribuir a xerar coñecemento e debate crítico sobre a garantía do Estado de benestar para o conxunto da cidadanía e, singularmente, para as persoas e colectivos máis vulnerabeis ante as ameazas que representan procesos de recortes nos servizos públicos, redución de dereitos e discursos de cuestionamento da igualdade e a xustiza social.  Tamén inserir eses estudos no marco de cambios globais que van desde a propia globalización neoliberal, a radicalización no discurso político ou os efectos da dixitalización no exercicio de dereitos.

A ampla experiencia investigadora do grupo Armela da que resulta unha intensa produción científica, a participación estable en proxectos de convocatorias competitivas europeas, estatais e autonómicas e o asesoramento na elaboración de normas e políticas públicas, avala a traxectoria do grupo.

Imaxe: Paco Rives Manresa