Observatorio Armela

O Observatorio Armela ten como finalidade facer un seguimento sobre:

 • Lexislación e políticas públicas relacionadas especificamente cos dereitos, a igualdade e o Estado Social.
 • Datos estatísticos e indicadores relativos ás desigualdades sociais existentes e á súa evolución neste contexto actual de crise económica
 • Demandas sociais e accións colectivas articuladas dende a sociedade civil en torno aos dereitos sociais
 • Literatura académica, informes, artigos xornalísticos e calquera información considerada relevante en torno á igualdade, os dereitos e o Estado Social no contexto de crise económica.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Observatorio Armela

El Observatorio Armela tiene como finalidad hacer un seguimiento sobre:

 • Legislación y políticas públicas relacionadas específicamente con los derechos, la igualdad y el Estado Social.
 • Datos estadísticos e indicadores relativos a las desigualdades sociales existentes y a su evolución en este contexto actual de crisis económica.
 • Demandas sociales y acciones colectivas articuladas desde la sociedad civil en torno a los derechos sociales
 • Literatura académica, informes, artículos periodísticos y cualquier información considerada relevante en torno a la igualdad, los derechos y el Estado Social en el contexto de crisis económica.