Javier Sanjiao

Publicacións e proxectos

Sanjaio, F.J. (2012). Lingua e desenvolvemento económico desde/para Galicia.

Sanjaio, F.J. (2012). Lingua e desenvolvemento económico desde/para Galicia.

En Monteagudo, H.  (Ed.): Lingua, sociedade e política. Un debate multidisciplinar (p. 465-492). Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega.

Sanjaio, F.J. (2012). Un juego docente: la enseñanza de materias económicas en planes de estudios  jurídicos.

Sanjaio, F.J. (2012). Un juego docente: la enseñanza de materias económicas en planes de estudios  jurídicos.

Revista Jurídica de Investigación e Innovación Educativa,  6,  junio 2012,  107-128.  [En línea]  http://www.eumed.net/rev/rejie

Sanjaio, F.J. (2010). Economía política I. Empresa e mercados.

Sanjaio, F.J. (2010). Economía política I. Empresa e mercados.

En Guía docente e material didáctico  2010/2011. Santiago de Compostela: Servizo de edición dixital da Universidade de Santiago de Compostela.  

Sanjaio, F.J. (2009). O patrimonio cultural inmaterial de Galicia na encrucillada

Sanjaio, F.J. (2009). O patrimonio cultural inmaterial de Galicia na encrucillada

En Rodil, O. e Sánchez, M.C. (Coords.): A mercantilización e a regulación do  coñecemento (pp. 105-126), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.

Francisco Javier Sanjiao Otero

fuco.sanjiao@usc.es | C.V. Completo en PDF

Doutor en Dereito e profesor titular do Departamento de Economía Aplicada da
Universidade de Santiago de Compostela. Patrón numerario do Padroado do Museo do Pobo Galego, da que actualmente é secretario da Xunta Reitora.
Os seus campos de investigación principais son a Economía da Cultura e
Xestión Cultural, con especial atención a Museos, Teatro e Lingua, Análise
Económica do Dereito e Elección Pública.

Francisco Javier Sanjiao Otero

fuco.sanjiao@usc.es | C.V. Completo en PDF

Doctor en Derecho y profesor titular del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela. Patrón numerario  del Patronato del Museo do Pobo Galego, del cual actualmente es secretario de la Junta Rectora. Sus campos de investigación principal son la Economía de la Cultura y la Gestión Cultural, con especial atención a Museos, Teatro y Lengua, Análisis Económica del Derecho y Elección Pública.

Francisco Javier Sanjiao Otero

fuco.sanjiao@usc.es | C.V. Completo en PDF

No translation for this language