Luís Villares

Publicacións e proxectos

Villares, L. (Coord.) (2010). Estudos Xurídicos sobre o Decreto para o plurilingüísmo

Villares, L. (Coord.) (2010). Estudos Xurídicos sobre o Decreto para o plurilingüísmo.

Noia: Laiovento

Villares, L. (2009). A inconstitucionalidade da segregación do estudantado por razón de lingua.

Villares, L. (2009). A inconstitucionalidade da segregación do estudantado por razón de lingua.

En María Pilar García Negro (Ed.) Sobre o racismo Lingüístico. Noia: Laiovento.

Villares, L. (2009). Estudo Crítico do sistema de responsabilidade civil por danos causados por hidrocarburos. As ensinanzas do Prestige.

Villares, L. (2009). Estudo Crítico do sistema de responsabilidade civil por danos causados por hidrocarburos. As ensinanzas do Prestige.

Pontevedra: REXURGA

Villares, L. (2005). Estatuto Xurídico da Lingua galega

Villares, L. (2005). Estatuto Xurídico da Lingua galega (con Ferreira, X.; Nogueira, A.; Tato A.)

Vigo: Ed. Xerais.

Luís Villares Naveira

l.villares@poderjudicial.es | C.V. Completo en PDF

Naceu en Lugo en 1978. Licenciado en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela, onde obtivo o Diploma de Estudos Avanzados cunha investigación sobre Dereito de Consumo. Colabora con esta mesma universidade como docente no III Master en Xestión sostible do Territorio.
É Xuíz de carreira dende 2005 e exerceu como titular do Xulgado de Primeira Instancia e Instrución Único da Fonsagrada entre 2007 e 2010. Nese ano aprobou a especialidade de maxistrado do contencioso-administrativo. Logo de estar destinado en comisión de servizos no Xulgado Central do Contencioso-Administrativo nº 9 da Audiencia Nacional (novembro 2010-febreiro 2011), obtivo a praza de titular no Tribunal Superior de xustiza do País Vasco, onde exerceu dende febreiro de 2011 ata abril de 2012. Posteriormente ocupou a praza de maxistrado no Xulgado Contencioso administrativo nº 2 de Lugo. Actualmente exerce a xurisdición na Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
Foi coordinador en Galicia da Asociación progresista Xuíces para a Democracia entre xuño de 2008 e abril de 2011, e novamente dende setembro de 2012 ata a actualidade. É membro fundador da Irmandade Xurídica Galega, que aglutina a diferentes profesionais do mundo do dereito que pulan por acadar a efectividade real dos dereitos lingüísticos na administración de Xustiza e no tráfico xurídico ordinario en Galicia.

Luís Villares Naveira

l.villares@poderjudicial.es | C.V. Completo en PDF

Nació en Lugo en 1978. Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, donde obtuvo el Diploma de Estudios Avanzados con una investigación sobre Derecho de Consumo. Colabora con esta misma universidad como docente en el III Master en Gestión sostenible del Territorio.
Es Juez de carrera desde 2005 y ejerció como titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de la Fonsagrada entre 2007 y 2010. En ese año aprobó la especialidad de magistrado del contencioso-administrativo. Luego de estar destinado en comisión de servicios en el Juzgado Central del Contencioso-Administrativo nº 9 de la Audiencia Nacional (noviembre 2010-febrero 2011), obtuvo la plaza de titular en el Tribunal Superior de justicia del País Vasco, donde ejerció desde febrero de 2011 hasta abril de 2012. Posteriormente ocupó la plaza de magistrado en el Juzgado Contencioso administrativo nº 2 de Lugo. Actualmente ejerce la jurisdicción en la Sala del Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
Fue coordinador en Galicia de la Asociación progresista Jueces para la Democracia entre junio de 2008 y abril de 2011, y nuevamente desde septiembre de 2012 hasta la actualidad. Es miembro fundador de la Hermandad Jurídica Gallega, que aglutina diferentes profesionales del mundo del derecho que pulan por conseguir la efectividad real de los derechos lingüísticos en la administración de Justicia y en el tráfico jurídico ordinario en Galicia.

Luís Villares Naveira

l.villares@poderjudicial.es | C.V. Completo en PDF

No translation for this language