Marta lois

Publicacións e proxectos

Lois, M.; Alonso, A. (Eds.) (2013). Manual de Ciencia Política con perspectiva de género.

Lois, M.; Alonso, A. (Eds.) (2013). Manual de Ciencia Política con perspectiva de género.

Akal, en prensa.

Lois, M.; Diz, I. (2012). ¿Han conquistado las mujeres el poder político? Un análisis de la presencia de las mujeres en las instituciones autonómicas.

Lois, M.; Diz, I. (2012). ¿Han conquistado las mujeres el poder político? Un análisis de la presencia de las mujeres en las instituciones autonómicas.

Madrid:Catarata.

Lois, M.; Diz, I. (2011). La institucionalización de la igualdad de género en Galicia: un camino abierto.

Lois, M.; Diz, I. (2011). La institucionalización de la igualdad de género en Galicia: un camino abierto.

Revista Gestión y Análisis de Políticas Públicas, 5, 145-164.

Lois, M.; Diz, I.; Alonso, A. (2010). La influencia de las políticas públicas de igualdad en la toma de decisiones: un análisis de los informes de impacto de género.

Lois, M.; Diz, I.; Alonso, A. (2010). La influencia de las políticas públicas de igualdad en la toma de decisiones: un análisis de los informes de impacto de género.

Revista Española de Ciencia política, (AECPA),  24,107-136.

Diz, I.; Lois, M. (Coords.) (2007). Mujeres, instituciones y política.

Diz, I.; Lois, M. (Coords.) (2007). Mujeres, instituciones y política. Bellaterra.

Barcelona.

Diz, I; Lois, M. (Coords.) (2006). Mujeres, instituciones y política.

Diz, I; Lois, M. (Coords.) (2006). Mulleres, institucións e política.

Santiago de Compostela: EGAP.

Proxecto/axuda: A promoción da igualdade no ámbito local: un estudo interdisciplinar dos plans de igualdade nos concellos Galegos.

Proxecto/axuda: A promoción da igualdade no ámbito local: un estudo interdisciplinar dos plans de igualdade nos concellos Galegos.
Entidade financeira: Xunta de Galicia. Secretaría Xeral de Igualdad
Investigador principal: Marta Lois
Período: 211-2012

Marta Lois González

martairene.lois@usc.es | C.V. Completo en PDF

Doutora en Ciencia política e profesora da Facultade de Ciencias Políticas e Sociais da Universidade de Santiago de Compostela. Desenvolve a súa actividade investigadora no campo dos  estudos de xénero,  poder, toma de decisións e políticas públicas de igualdade. Entre as súas publicacións destacan : Lois, M. & I. Diz (2012) ¿Han conquistado las mujeres el poder político? un análisis de la presencia de las mujeres en las instituciones autonómicas, Catarata ; Lois, M. & I. Diz (2011) “La institucionalización de la igualdad de género en Galicia: un camino abierto” en Revista Gestión y Análisis de Políticas Públicas, nº 5, pp.145-166; Lois, M. & I. Diz (2010) “La influencia de las políticas públicas de igualdad en la toma de decisiones: un análisis de los informes de impacto de género”, Revista AECPA, pp.107-136;  Mujeres, Instituciones y Política (editado por M. Lois e I. Diz, Barcelona, Bellaterra, 2007.

Marta Lois González

martairene.lois@usc.es | C.V. Completo en PDF

Doctora en Ciencia Política y profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Santiago de Compostela. Desarrolla su actividad investigadora en el campo de los estudios de género, poder, toma de decisiones y políticas públicas de igualdad. Entre sus publicaciones destacan: Lois, M & I. Diz (2012) ¿ Han conquistado las mujeres el poder político? Un análisis de la presencia de las mujeres en las insitituciones autonómicas, Catarata; Lois, M. & I. Diz (2011) “La institucionalización de la igualdad de género en Galicia: un camino abierto” en Revista Gestión y Análisis de Políticas Públicas, nº 5, pp.145-166; Lois, M. & I. Diz (2010) “La influencia de las políticas públicas de igualdad en la toma de decisiones: un análisis de los informes de impacto de género”, Revista AECPA, pp.107-136;  Mujeres, Instituciones y Política (editado por M. Lois e I. Diz, Barcelona, Bellaterra, 2007.

Marta Lois González

martairene.lois@usc.es | C.V. Completo en PDF

No translation for this language