Manuel Carril

Publicacións e proxectos

Carril, X. M. (2012). Algunos ejemplos del proceso de privatización desacomplejada de la sanidad pública gallega.

Carril, X. M. (2012). Algunos ejemplos del proceso de privatización desacomplejada de la sanidad pública gallega (con M.A. López y M. P. Millor).

Revista de derecho social. 60, 107-124.

Carril, X. M. (2012). Derechos sociales de los trabajadores: ¿dónde queda el principio del país de origen?.

Carril, X. M. (2012). Derechos sociales de los trabajadores: ¿dónde queda el principio del país de origen?.

En Nogueira, A. (Dir.), La termita Bolkestein:mercado único vs. Derechos ciudadanos (pp. 251-270). Madrid:Civitas. 

Carril, X. M. (2011). Derechos de la mujer embarazada en la regulación legal de la asistencia sanitaria por maternidad.

Carril, X. M. (2011). Derechos de la mujer embarazada en la regulación legal de la asistencia sanitaria por maternidad.

En M. A. López, C. Faraldo y M. P. Millor (Coords.), Cuestiones actuales sobre el trabajo de la mujer y su protección social (pp. 223-238). Valencia: Tirant lo Blanch.

Carril, X. M. (2008). Derecho de la seguridad social

Carril, X. M. (2008). Derecho de la seguridad social (con J. Martínez y A. Arufe)

A Coruña: Netbiblo.

Xosé Manuel Carril Vázquez

lucasius@udc.es

Naceu en  Londres en 1969. Licenciado en Dereito (1992), Graduado en Dereito (1994) e Doutor en Dereito pola Universidade da Coruña (1998). Dende 2003 é profesor titular de Dereito do Traballo e de Seguridade Social na Universidade da Coruña. Ten un tramo de investigación (sexenio) recoñecido. Realizou estancias posdoutorais de investigación en Lovaina (1999-2000), en Washington D.C. (2005) e en Oslo (2012) e é autor de case un centenar de publicacións en temas da súa especialidade. Asemade, ten participado como relator e comunicante en reunións e congresos nacionais e internacionais sobre Dereito do Traballo e Seguridade Social, como por exemplo en Bélxica, Francia, Reino Unido, Grecia, Brasil e Portugal, entre outros. Foi secretario xeral da Universidade da Coruña (2006-2010) e é membro do Consello Científico de diversas revistas xurídicas.

Xosé Manuel Carril Vázquez

lucasius@udc.es

Nació en Londres  en 1969. Licenciado en Derecho (1992), Gaduado en Derecho (1994) y Doctor en Derecho (1998) por la Universidad de A Coruña (UdC). Desde 2003 es profesor titular de Derecho del Trabajo y de Seguridad Social en la Universidad de A Coruña. Tiene un tramo de investigación (sexenio) reconocido. Realizó estancias postdoctorales de investigación en Lovaina (1999-2000), en Washington, D.C. (2005) y en Oslo (2012) y es autor de casi un centenar de publicaciones en temas de su especialidad. Asimismo, ha participado como  ponente y comunicante en reuniones y congresos nacionales e internacionales sobre Derecho del Trabajo y Seguridad Social, como por ejemplo en Bélgica, Francia, Reino Unido, Grecia, Brasil y Portugal, entre otros. Fue secretario general de la Universidad de A Coruña (2006-2010) y es miembro del Consejo Científico de diversas revistas jurídicas.

Xosé Manuel Carril Vázquez

lucasius@udc.es

No translation for this language