Recursos


Ponencia de Alba Noguiera nos Post-Growth seminars

Lista de vídeos Seminario Xénero e Política.

Desprázate entre os vídeos da lista pulsando no botón de continuar.

Lower coumadin levels in women with a severe bleeding disorder can increase the risk of venous thromboembolism (vte), and the risk increases with severity of bleeding. The most common side effects of this medicine steroid tablets online are diarrhea, and low blood sugar. Buy generic levitra online with medical prescription.

Meridia has not been studied for its effects on heart failure or congestive heart failure, and is not approved to treat heart disease in people with a history of heart disease. Buy doxycycline in kentucky; buy doxycycline with prescription; https://cakedelight.com/py0m.php buy doxycycline. Amoxiclav cost-effectiveness analysis in the netherlands: the case of a new formulation.

 • Alba Alonso – “Malos tempos para o feminismo? Dereita radical e igualdade de xénero”
 • Marta Fraile – “A fenda de xénero na implicación coa política”
 • Angela O´Hagan – “Políticas de coidado e economía en tempos da Covid”

Lista de vídeos Congreso Internacional sobre Vulnerabilidade e Vivenda (DER2016-79913-R)

Desprázate entre os vídeos da lista pulsando no botón de continuar.

 • María Silvestre -“O dereito á vivenda e o dereito á cidade: rompendo a dicotomía público-privado”
 • María Xosé Agra – “Vulnerabilidade e inxustiza estrutural”
 • Ramon Maiz – “Desigualdad y predistribución”
 • Gabriele Vesti – “Acceso á vivenda na época da “xentrificación” e da “turistificación””
 • Jose Zamorano – “As competencias do Estado nas materias que inciden sobre a competencia autonómica de vivenda”
 • Natalia Caicedo – “A garantía do dereito á vivenda a través dos límites ao dereito de propiedade e a liberdade de empresa”
 • Alejandra Boto – “O novo concepto francés de “vivenda evolutiva”: a involución da accesibilidade”
 • Carmen Montesinos – “Comentario da primeira sesión do Congreso”
 • Judith Gifreu – “As tensións no mercado do alugueiro e os mecanismos de contención”
 • Alba Nogueira – “Dereitos dos pobres, pobres dereitos”
 • Isabel Diz, Alba Alonso e Natalia Paleo – “A igualdade de xénero e o dereito á vivenda nas axendas urbanas en España”
 • Alberto Franco – “As políticas de vivenda como políticas climáticas. Planificación urbana e xustiza climática”
 • Andrei Quintá e Natalia Paleo – “As políticas de vivenda en Galicia. Unha análise desde a gobernanza multinivel e os dereitos sociais”
 • Francisco Sanjuan – “A participación da cidadanía na planificación urbana local”
 • Luís Blasco, representante de ADICAE
 • Luís Antonio Ogando – “Conflito social polo dereito á vivenda e segregación urbana na ficción. Análise de “Show me a hero”
 • Maria Caraza – Avances e obstáculos no acceso á vivenda protexida en Andalucía
 • Roberto Bustillo – “Os conceptos xurídicos de “paisaxe” e “paisaxe urbana” e a súa proxección sobre os dereitos das persoas con discapacidade”
 • Antonio Alejo – “Derecho a la ciudad para las personas migrantes en una Ciudad Refugio: el caso de A Coruña”

Lista de vídeos Congreso "Os dereitos sociais na crise. A crise dos dereitos sociais" (DER2013-47190-C2-1-R)

Desprázate entre os vídeos da lista pulsando no botón de continuar.

 • María Antonia Arias – “O ALRSAL e a reordenación competencial dos servizos sociais”
 • Íñigo Urrutia – “Crise económica e recentralización de competencias”
 • Carlos Amoedo – “As transformacións do dereito de acceso á cultura na recesión económica”
 • Celia Balboa – “Crise económica e dereitos das mulleres”
 • Arantxa Elizondo e María Silvestre – “O futuro das políticas de igualdade desde a análise orzamentaria”
 • Marta Lois e Isabel Diz – “Reforma das políticas de igualdade de xénero en tempos de crise”
 • Alba Alonso e Natalia Paleo – “Crise económica e políticas de xénero en España”
 • Margarita León – “Que futuro para as políticas sociais de igualdade?”
 • Francisco Torrente – “Activismo social en defensa do dereito á vivenda”
 • Luis Villares – “Control xurisdiccional da actividade administrativa e Estado social”
 • Xosé Ferreiro – “Activismo xudicial en defensa do Estado de Benestar”
 • Carlos Aymerich – “Control xudicial das políticas de austeridade”
 • Juli Ponce – “Límites xurídicos aos recortes sociais”
 • Manuel Martín: “Privatización sanitaria, consecuencias e reposta cidadá”
 • Xosé Manuel Carril – “Exemplos de privatización desacomplexada da sanidade e protección social”
 • Josep Ochoa – “Crise económica e sanidade” (Mesa 1)
 • Alba Nogueira – Presentación da mesa redonda 1: “Privatización de servizos públicos”
 • Xavier Vence: “Radicalización neoliberal e crise do modelo social europeo”
 • G. Pisarello: “A crise do Constitucionalismo social e alternativas: resistencia, reforma e ruptura”
 • Alba Nogueira – Inauguración das xornadas