Recursos


Ponencia de Alba Noguiera nos Post-Growth seminars

Lista de vídeos Seminario Xénero e Política.

Desprázate entre os vídeos da lista pulsando no botón de continuar.

 • Alba Alonso – “Malos tempos para o feminismo? Dereita radical e igualdade de xénero”
 • Marta Fraile – “A fenda de xénero na implicación coa política”
 • Angela O´Hagan – “Políticas de coidado e economía en tempos da Covid”

Lista de vídeos Congreso Internacional sobre Vulnerabilidade e Vivenda (DER2016-79913-R)

Desprázate entre os vídeos da lista pulsando no botón de continuar.

 • María Silvestre -“O dereito á vivenda e o dereito á cidade: rompendo a dicotomía público-privado”
 • María Xosé Agra – “Vulnerabilidade e inxustiza estrutural”
 • Ramon Maiz – “Desigualdad y predistribución”
 • Gabriele Vesti – “Acceso á vivenda na época da “xentrificación” e da “turistificación””
 • Jose Zamorano – “As competencias do Estado nas materias que inciden sobre a competencia autonómica de vivenda”
 • Natalia Caicedo – “A garantía do dereito á vivenda a través dos límites ao dereito de propiedade e a liberdade de empresa”
 • Alejandra Boto – “O novo concepto francés de “vivenda evolutiva”: a involución da accesibilidade”
 • Carmen Montesinos – “Comentario da primeira sesión do Congreso”
 • Judith Gifreu – “As tensións no mercado do alugueiro e os mecanismos de contención”
 • Alba Nogueira – “Dereitos dos pobres, pobres dereitos”
 • Isabel Diz, Alba Alonso e Natalia Paleo – “A igualdade de xénero e o dereito á vivenda nas axendas urbanas en España”
 • Alberto Franco – “As políticas de vivenda como políticas climáticas. Planificación urbana e xustiza climática”
 • Andrei Quintá e Natalia Paleo – “As políticas de vivenda en Galicia. Unha análise desde a gobernanza multinivel e os dereitos sociais”
 • Francisco Sanjuan – “A participación da cidadanía na planificación urbana local”
 • Luís Blasco, representante de ADICAE
 • Luís Antonio Ogando – “Conflito social polo dereito á vivenda e segregación urbana na ficción. Análise de “Show me a hero”
 • Maria Caraza – Avances e obstáculos no acceso á vivenda protexida en Andalucía
 • Roberto Bustillo – “Os conceptos xurídicos de “paisaxe” e “paisaxe urbana” e a súa proxección sobre os dereitos das persoas con discapacidade”
 • Antonio Alejo – “Derecho a la ciudad para las personas migrantes en una Ciudad Refugio: el caso de A Coruña”

Lista de vídeos Congreso "Os dereitos sociais na crise. A crise dos dereitos sociais" (DER2013-47190-C2-1-R)

Desprázate entre os vídeos da lista pulsando no botón de continuar.

 • María Antonia Arias – “O ALRSAL e a reordenación competencial dos servizos sociais”
 • Íñigo Urrutia – “Crise económica e recentralización de competencias”
 • Carlos Amoedo – “As transformacións do dereito de acceso á cultura na recesión económica”
 • Celia Balboa – “Crise económica e dereitos das mulleres”
 • Arantxa Elizondo e María Silvestre – “O futuro das políticas de igualdade desde a análise orzamentaria”
 • Marta Lois e Isabel Diz – “Reforma das políticas de igualdade de xénero en tempos de crise”
 • Alba Alonso e Natalia Paleo – “Crise económica e políticas de xénero en España”
 • Margarita León – “Que futuro para as políticas sociais de igualdade?”
 • Francisco Torrente – “Activismo social en defensa do dereito á vivenda”
 • Luis Villares – “Control xurisdiccional da actividade administrativa e Estado social”
 • Xosé Ferreiro – “Activismo xudicial en defensa do Estado de Benestar”
 • Carlos Aymerich – “Control xudicial das políticas de austeridade”
 • Juli Ponce – “Límites xurídicos aos recortes sociais”
 • Manuel Martín: “Privatización sanitaria, consecuencias e reposta cidadá”
 • Xosé Manuel Carril – “Exemplos de privatización desacomplexada da sanidade e protección social”
 • Josep Ochoa – “Crise económica e sanidade” (Mesa 1)
 • Alba Nogueira – Presentación da mesa redonda 1: “Privatización de servizos públicos”
 • Xavier Vence: “Radicalización neoliberal e crise do modelo social europeo”
 • G. Pisarello: “A crise do Constitucionalismo social e alternativas: resistencia, reforma e ruptura”
 • Alba Nogueira – Inauguración das xornadas