Teses


2024

A Transición do Dereito de Produtos cara ao Novo Paradigma da Economía Circular
Puentes Cociña, Beltrán
Dirixida por MARIA DA ALBA NOGUEIRA LOPEZ

2021

A garantía da vivenda digna e accesible. Crise económica e sustentabilidade
Quintiá Pastrana, Andrei
Dirixida por MARIA DA ALBA NOGUEIRA LOPEZ

Actores, coalicións e implementación nas políticas de eSaúde: entre a continuidade e a innovación
Barral Buceta, Bran
Dirixida por ISABEL DIZ OTERO e RAMON ANGEL BOUZAS LORENZO

Descarga de aguas residuales y protección del medio ambiente. Régimen legal en la Unión Europea y Portugal
Isabel Maria de Sousa Pereira da Rocha Teixeira
Dirixida por ALBA NOGUEIRA LÓPEZ

Responsabilidad medioambiental en la Unión Europea. De la responsabilidad civil a la responsabilidad administrativa en Portugal
Maria Cristina Barroso de Aragão Seia Franco
Dirixida por ALBA NOGUEIRA LÓPEZ

2017

Avaliación de eventos culturais: o caso do Festival de Cans en Galicia
Francisco Javier Núñez Alonso
Dirixida por FRANCISCO J. SANJIAO OTERO

2016

Xénero, ordenamento xurídico e acción social (1812-1981): o caso galego
Isabel Rodríguez Mate
Dirixida por ISABEL DIZ OTERO

2015

Las políticas municipales de género. Nivel de desarrollo y variables explicativas en el caso gallego
Natalia Paleo Mosquera
Dirixida por ISABEL DIZ OTERO