Programa


Congreso Internacional Vivenda e Vulnerabilidade

Xoves 3

Presenta:

The manufacturer has not approved this drug for you. In this article, we look Chkalov clomid vs letrozole cost at the various ways acne sufferers can get doxycycline for acne. A great selection of online pharmacist in kolkata, delhi, pharmacy, pharmacy, medicine, healthcare, health, drugs, health care,

I would be nervous about taking any drug because i have such poor judgment. Ssris work by blocking the serotonin receptors http://4gfixedip.com.my/ in the brain which is responsible for mood and emotions. Tamoxifen is used in the management of breast cancer, as well as for the treatment of other forms of cancer such as: ovarian, pancreatic, uterine, uterine leiomyoma, endometrial, lung, bladder, thyroid,

A student would write such a book to share a few good points about a certain topic with others who'd be learning about it in the future. One of the most important benefits is the fact that you will http://pugetsoundarma.org/resources/members-only/ not be exposed to any of the risks of such risks as the ones listed. The clomid drug was available for use in a variety of forms prior to the drug's introduction.

• Alba Nogueira. USC

Intervencións:

Desigualdade e predistribución. Ramón Máiz. USC.

Vulnerabilidade e inxustiza estrutural. María Xosé Agra. USC.

Coordina: Andrei Quintá, USC.

Comenta: Carmen Montesinos. Universidad Carlos III.

As competencias do Estado nas materias que inciden sobre a competencia autonómica de vivenda. José Zamorano Wisnes, Universidad de Huelva.

A garantía do dereito á vivenda a través dos límites ao dereito de propiedade e a liberdade de empresa. Natalia Caicedo Camacho, Universidad de Barcelona

Acceso á vivenda na época da “xentrificación” e da “turistificación“. O distrito Casto Antigo de Sevilla como caso de estudo: lexislacións administrativas a proba. Gabriele Vestri. Universidad de Cadiz.

O novo concepto francés de “vivenda evolutiva”: a involución da accesibillidade. Alejandra Boto Álvarez. Universidad de Oviedo.
Dereitos dos pobres, pobres dereitos. O acceso das persoas vulnerábeis aos programas de vivienda. Alba Nogueira López. USC.

Coordinación: María Antonia Árias Martínez. Universidade de Vigo

Comenta: Roberto O. Bustillo Bolado. Universidade de Vigo.

Espacios urbanos accesibles desde unha perspectiva de xénero. Magdalena Suárez Ojeda, UCM.

A participación da cidadanía na planificación urbana local. Francisco Javier Sanjuán Andrés. Universidad Miguel Hernández.

A intervención administrativa na planificación urbana como resposta á problemática social derivada dos procesos de xentrificación turística nas cidades. Montserrat María Otero Oitavén. Universidad de Vigo.

Dereito a un entorno urbano de calidade. Mauricio Ruíz Ceniceros. Universidad de Vigo.

A igualdade de xénero e o dereito á vivenda nas axendas urbanas en España. Alba Alonso, Isabel Diz e Natalia Paleo. Universidade de Santiago de Compostela.

Coordina: Marta Lois. USC.

Comenta: Isabel Diz. USC.

Conflito social polo dereito á vivenda e segregación urbana na ficción. Análise de “Show me a hero”. Luís Antonio Ogando. USC.

As políticas de vivenda como políticas climáticas. Planificación urbana e xustiza climática. Alberto José Franco Barrera. Investigador independente.

As tensións no mercado do alugueiro e os mecanismos de contención. Judith Gifreu i Font. UAB / Agencia de la Vivienda de Catalunya.

As políticas de vivenda en Galicia. Unha análise desde a gobernanza multinivel e os dereitos sociais. Natalia Paleo e Andrei Quintiá. USC.

Consideracións críticas no canto do actual marco regulatorio da expropiación forzosa do uso de vivendas. Andrea Garrido Juncal. USC.

Venres 4

Presenta:

• Isabel Diz Otero. Profesora Universidade de Santiago de Compostela

Intervencións:

O dereito á vivenda e o dereito á cidade: rompendo a dicotomía público-privado. María Silvestre. Universidade de Deusto.

Dereitos fundamentais nas residencias maiores. José María Rodríguez Santiago, UAM.

Coordina: Alba Alonso. Universidade de Santiago de Compostela

Comenta: Alba Nogueira López. Universidade de Santiago de Compostela

Medidas para favorecer a inclusión social das persoas con discapacidade: accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas. Ana Moure Soengas. USC.

Os conceptos xurídicos de “paisaxe” e “paisaxe urbana” e a súa proxección sobre os dereitos das persoas con discapacidade. Roberto O. Bustillo Bolado. Universidade de Vigo.

Avances e obstáculos no acceso á vivenda protexida en Andalucía. María del Mar Caraza Cristín. Universidad de Sevilla.

Do dereito á vivenda ao dereito á cidade. Estefanía Calo. UDC

Dereito á cidade e persoas migrantes: o caso de A Coruña. Antonio Alejo Jaime. Instituto Galego de Análise e Documentación Institucional.

Presenta: Alba Alonso. Profesora Universidade de Santiago de Compostela

A reforma do sector privado de aluguer nunha sociedade de post-propietarios/as: O caso de estudo de Inglaterra. Hellen Carr. Profesora University of Kent