Programa


Congreso Internacional Vivenda e Vulnerabilidade

Xoves 3

Presenta:

• Alba Nogueira. USC

Intervencións:

Desigualdade e predistribución. Ramón Máiz. USC.

Vulnerabilidade e inxustiza estrutural. María Xosé Agra. USC.

Coordina: Andrei Quintá, USC.

Comenta: Carmen Montesinos. Universidad Carlos III.

As competencias do Estado nas materias que inciden sobre a competencia autonómica de vivenda. José Zamorano Wisnes, Universidad de Huelva.

A garantía do dereito á vivenda a través dos límites ao dereito de propiedade e a liberdade de empresa. Natalia Caicedo Camacho, Universidad de Barcelona

Acceso á vivenda na época da “xentrificación” e da “turistificación“. O distrito Casto Antigo de Sevilla como caso de estudo: lexislacións administrativas a proba. Gabriele Vestri. Universidad de Cadiz.

O novo concepto francés de “vivenda evolutiva”: a involución da accesibillidade. Alejandra Boto Álvarez. Universidad de Oviedo.
Dereitos dos pobres, pobres dereitos. O acceso das persoas vulnerábeis aos programas de vivienda. Alba Nogueira López. USC.

Coordinación: María Antonia Árias Martínez. Universidade de Vigo

Comenta: Roberto O. Bustillo Bolado. Universidade de Vigo.

Espacios urbanos accesibles desde unha perspectiva de xénero. Magdalena Suárez Ojeda, UCM.

A participación da cidadanía na planificación urbana local. Francisco Javier Sanjuán Andrés. Universidad Miguel Hernández.

A intervención administrativa na planificación urbana como resposta á problemática social derivada dos procesos de xentrificación turística nas cidades. Montserrat María Otero Oitavén. Universidad de Vigo.

Dereito a un entorno urbano de calidade. Mauricio Ruíz Ceniceros. Universidad de Vigo.

A igualdade de xénero e o dereito á vivenda nas axendas urbanas en España. Alba Alonso, Isabel Diz e Natalia Paleo. Universidade de Santiago de Compostela.

Coordina: Marta Lois. USC.

Comenta: Isabel Diz. USC.

Conflito social polo dereito á vivenda e segregación urbana na ficción. Análise de “Show me a hero”. Luís Antonio Ogando. USC.

As políticas de vivenda como políticas climáticas. Planificación urbana e xustiza climática. Alberto José Franco Barrera. Investigador independente.

As tensións no mercado do alugueiro e os mecanismos de contención. Judith Gifreu i Font. UAB / Agencia de la Vivienda de Catalunya.

As políticas de vivenda en Galicia. Unha análise desde a gobernanza multinivel e os dereitos sociais. Natalia Paleo e Andrei Quintiá. USC.

Consideracións críticas no canto do actual marco regulatorio da expropiación forzosa do uso de vivendas. Andrea Garrido Juncal. USC.

Venres 4

Presenta:

• Isabel Diz Otero. Profesora Universidade de Santiago de Compostela

Intervencións:

O dereito á vivenda e o dereito á cidade: rompendo a dicotomía público-privado. María Silvestre. Universidade de Deusto.

Dereitos fundamentais nas residencias maiores. José María Rodríguez Santiago, UAM.

Coordina: Alba Alonso. Universidade de Santiago de Compostela

Comenta: Alba Nogueira López. Universidade de Santiago de Compostela

Medidas para favorecer a inclusión social das persoas con discapacidade: accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas. Ana Moure Soengas. USC.

Os conceptos xurídicos de “paisaxe” e “paisaxe urbana” e a súa proxección sobre os dereitos das persoas con discapacidade. Roberto O. Bustillo Bolado. Universidade de Vigo.

Avances e obstáculos no acceso á vivenda protexida en Andalucía. María del Mar Caraza Cristín. Universidad de Sevilla.

Do dereito á vivenda ao dereito á cidade. Estefanía Calo. UDC

Dereito á cidade e persoas migrantes: o caso de A Coruña. Antonio Alejo Jaime. Instituto Galego de Análise e Documentación Institucional.

Presenta: Alba Alonso. Profesora Universidade de Santiago de Compostela

A reforma do sector privado de aluguer nunha sociedade de post-propietarios/as: O caso de estudo de Inglaterra. Hellen Carr. Profesora University of Kent